T00174

Toezegging bij huurwoningen 3Minister Dekker zal de kamer schriftelijk informeren over hoe men zo snel mogelijk kan realiseren dat in elke gemeente een of meerdere voorzieningen worden getroffen die de dienstverlening aan huurders verbeteren.


Kerngegevens

Nummer T00174
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_7
Status voldaan
Datum toezegging 20 januari 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Introductie nieuwe procedure aanvraag huursubsidie (28.777)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 14-644

[…]

Minister Dekker:

Daar moeten wij dus iets aan doen. Bedankt voor die informatie. Dan kom ik op de motie. Ik wijs nog eens op mijn inzet, ook wat betreft de daadwerkelijke aansturing van mijn departement op dit punt. Het blijkt voorts dat we veel sneller gaan dan oorspronkelijk was verwacht. De laatste paar dagen hebben vier gemeenten toegezegd dat zij ook operationeel worden. Het gaat dus zeer snel. De motie is overigens zeer precies. De regering wordt verzocht om het daarheen te leiden dat in elke gemeente een of meer voorzieningen tot stand komen. Ik ontraad de aanneming van die motie. Ik ben wel bereid de Kamer schriftelijk te informeren over hoe dit zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd, in aanvulling op de al door mij gedane toezegging.

[…]Historie

 • 27 januari 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kamerstuknr. document afdoening onbekend
 • 20 januari 2004
  toezegging gedaan