32.150

Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekeringDit wetsvoorstel regelt door een wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (29.762) de opsporing en verzekering van personen die ondanks de verplichting om een zorgverzekering af te sluiten geen zorgverzekering hebben. Dit voorstel bevat ook maatregelen om dubbele verzekering te voorkomen. Het kabinet vindt het niet juist dat een aantal verzekeringsplichtigen zich kan onttrekken aan de verzekeringsplicht en wil met dit voorstel het aantal onverzekerden terugdringen.

De procedure wordt als volgt. De onverzekerden krijgen een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), waarin zij worden aangespoord een zorgverzekering af te sluiten. Doen zij dit niet, dan krijgen ze tot twee maal toe een boete. Personen die na twee boetes nog steeds niet verzekerd zijn worden door het CVZ, verzekerd bij een zorgverzekeraar. De onverzekerde moet dan 12 maanden lang een bestuursrechterlijke premie betalen, die gelijk is aan de standaardpremie. Indien nodig wordt deze premie via bronheffing geïnd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 32.150, A) is op 18 mei 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft op 22 februari 2011 het voorstel na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De Fractie-Yildirim stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

25 september 2009

titel

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel VI, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 september 2009.

Documenten

30