Heropening beraadslaging over moties elektronisch patiëntendossier op 5 juli en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de stemmingen over de

op verzoek van de PvdA-fractie van de agenda afgevoerd. Heropening van de beraadslaging over de moties vindt plaats op 5 juli 2010. Daarbij zijn tevens brieven (EK 31.466, M en EK 31.466, N)van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de moties aan de orde. De stemmingen over de moties vinden plaats op 6 juli 2010.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens minister van Justitie, gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dat debat zijn de 

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 6 juli 2010.

De behandeling in derde termijn van het wetsvoorstel

is afgerond. Tijdens de behandeling zijn de

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 6 juli 2010.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, OSF, D66, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor.

De voorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Over het volgende verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften heeft de Kamer besloten volgens het voorstel van de commissie:


Deel dit item: