Dinsdag 16 november 2010 15.15 uur, commissie Justitie (Just.)bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het aanvullende onderzoek naar de ervaringen met de Wet tijdelijk huisverbod en in het bijzonder de procedure van verlenging van het huisverbod (EK 30.657, M  met bijlage ) in verband met toezegging T00856

bespreking

conceptbrief aan de regering over de voorlichting van de Raad van State over het voorhangen van gedelegeerde regelgeving

bespreking conceptbrief

aan de minister van Veiligheid en Justitie over de gevolgen voor de rechtszekerheid van de "onopgemerkte" verandering die door  

is opgetreden

bespreking conceptbrief

aan de minister van Veiligheid en Justitie over het integraal wetgevingsbeleid en het wetgevingsprogramma

procedure


Vergaderstukken