Dinsdag 18 januari 2011 13.45 uur, commissie Economische Zaken (EZ)nadere procedure

nadere procedure en bespreking

brief van de minister van EL&I van 13 januari 2011 in reactie op de brief van 24 december 2010 waarin onder meer gevraagd wordt om een reactie op de brief van Vereniging Vrijbit van 20 december 2010 inzake de vrijwillige basis voor 'slimme energiemeters' (EK 32.373 / 32.374, nog niet in druk verschenen)

bespreking

  • brief van de minister van EL&I van 8 december 2010 ter aanbieding van de studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie (EK 29.023, nr. 78 met bijlage en erratum) en de
  • brief van de minister van EL&I van 13 januari 2011 met het kabinetsstandpunt inzake het rapport studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie

bespreking

brief van de minister van EL&I van 20 december 2010 in reactie op de brief van de commissie van 26 november 2010 (EK 32.578, A) over

inbreng voor vragen

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

procedure

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister van EL&I van 20 december 2010 aan de Tweede Kamer inzake twee rapporten met betrekking tot de Warmtewet (TK 29.048, nr. 52 met bijlage)

bespreking

overzicht europese voorstellen


Vergaderstukken