Dinsdag 8 februari 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissies voor de JBZ-Raad, BZK/AZ, OCW en VWS/JG, commissie Justitie (Just.)procedure

inbreng voor schriftelijk overleg 

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 31 januari 2011 over het

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

concept-rappelbrief in verband met het uitblijven van geconsolideerde wetteksten bij de wetsvoorvoorstellen

bespreking

uitnodiging van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) voor het werkbezoek van de Eerste Kamer aan Brussel op 20 en 21 maart 2011


Vergaderstukken