Dinsdag 5 april 2011 14.15 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)procedure

vaststellen

brief bij toezegging T01205 en toezegging T01206 bij

bespreking

toezegging T00956 bij

vaststelling

nieuwe toezegging inzake 'onbevoegde leerkrachten'

bespreking

verslag van een schriftelijk overleg met van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenshap van 1 april 2011 inzake eindrapport implementatie code goed onderwijsbestuur (EK 31.828, G) in verband met toezegging T01129 bij


Vergaderstukken