Dinsdag 10 mei 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor VROM/WWI, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)