33.954

Implementatie Europees beschermingsbevelDit wetsvoorstel implementeert de EU-richtlijn 2011/99/EU Europees beschermingsbevel in het Wetboek van Strafvordering.

De richtlijn regelt de bescherming van slachtoffers door beschermingsmaatregelen die zijn opgelegd in de ene lidstaat ook in de andere lidstaat te laten gelden. Bij beschermingsmaatregelen moet gedacht worden aan: locatieverboden, contactverboden en benaderingsverboden. Een Europees beschermingsbevel kan alleen worden uitgevaardigd als in de oorspronkelijke lidstaat al een nationale beschermingsmaatregel is vastgesteld. Andere dan beschermingsmaatregelen opgelegd door een andere lidstaat kunnen niet worden overgedragen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.954, nr. 2) is op 18 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 januari 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2014

titel

Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten