34.200 XII

Jaarverslag en slotwet Infrastructuur en Milieu 2014Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2014 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2014.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.200 XII, nr. 3) is op 2 juli 2015 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 september 2015 als hamerstuk afgedaan. De betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2015

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

17