Dinsdag 8 maart 2016, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.34373

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Voorbereidend onderzoek

7.Rondvraag


Korte aantekeningen