Dinsdag 21 juni 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34411

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht

Procedure

3.Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

Inbreng schriftelijk overleg

7.Voornemen TNO tot verkoop van meerderheidsbelang van TNO bedrijven BV

Brief van de minister van EZ van 17 juni 2016 (25268, C)

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen