Dinsdag 13 september 2016, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34383

Implementatie EU-richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen

Voorbereidend onderzoek

3.34236

Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

Nadere procedure

5.34356 (R2064) / 34359

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Nadere procedure

7.34224, D

Verslag van een schriftelijk overleg inzake mogelijk foutieve woordkeuze in Wet bescherming erfgenamen tegen schulden; Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie van 31 augustus 2016

8.34300 VI, V

Brief inzake instellen Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016

Bespreking brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 september 2016 ter aanbieding van de instellingsregeling Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

10.E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken, alsmede van een schriftelijk overleg met de Europese Commissie inzake de digitale interne markt

11.32317, GU

Brief inzake Europees aanhoudingsbevel; JBZ-Raad

Bespreking brief van de minister van Veiligheid en Justitie inzake Europees aanhoudingsbevel

13.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen