Dinsdag 13 september 2016, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.COSAC- questionnaire

Bespreking van de ambtelijk voorbereide antwoorden op de COSAC-questionnaire

3.Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877); Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34.166); Toezegging Top over de toekomst van de Raad van Europa (34.166); Toezegging Actieve inspanning t.a.v. bestrijding microplastics tijdens Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139); Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM (32.125 en 32.123 V); Toezegging Evaluatie werkwijze Raad naar aanleiding van het arrest Access Info Europe (34.166); Toezegging Betrekken toegang tot limitédocumenten voor deskundigen in evaluatie (34.166); Toezegging Inzet regering voor transparantie tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139); Toezegging Inzet versterking rechtsstaat in Turkije in Raad van Europa (34.166)

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 29 augustus 2016

4.Verslag van de werkgroep 'Eerste Kamer en EU-informatievoorziening'

Eerste bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen