Dinsdag 13 september 2016, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32317, GV

JBZ-Raad

Bespreking van het verslag van de informele JBZ-Raad van 7-8 juli 2016

5.E160022

Commissiemededeling over een nieuw partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 26 augustus 2016 inzake Commissiemededeling over de externe dimensie van migratie

7.Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor 2018–2022

Procedure

9.Rondvraag


Korte aantekeningen