34.605

Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenningDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Van Wijngaarden (VVD) regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen. De initiatiefnemers vinden dat de samenlevingsvorm van ouders tegenwoordig te weinig zegt over de intentie tot een duurzame opvoedingsrelatie.

De initiatiefnemers willen met dit voorstel de belangen van het kind beter waarborgen; het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders wegnemen; de bepalingen beter laten aansluiten bij de behoefte van de veranderde samenleving en problemen wegnemen die door de huidige wetgeving worden veroorzaakt.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, PVV en Van Haga.

Tegen: SGP, CDA en ChristenUnie.

Niet deelgenomen: FVD.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 30 maart 2021 het voorlopig verslag (EK, B) uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft bij brief 9 juni 2021 medegedeeld dat het lid Van Ginneken de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt van het lid Bergkamp (EK, C).


Kerngegevens

ingediend

15 november 2016

titel

Voorstel van wet van de leden Van Ginneken en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten