Dinsdag 31 januari 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 16:30 uur - aansluitend aan het mondeling overleg met de staatssecretaris van EZ)

2.Pakket Europese energievoorstellen

Procedure

4.Toezegging T02192 (Evaluatie Natuurpact toezenden aan de Kamer) en toezegging T02193 (Verantwoording over de wijze waarop het PBL tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact)

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 25 januari 2017 (33348, AC)

Bespreking brief en status toezeggingen

5.Nationale Energieverkenning 2016

Brief - met bijlagen - van de minister van Economische Zaken van 24 januari 2017 in reactie op brief van 15 december 2016 (verslag schriftelijk overleg 30196, E)

Bespreking verslag schriftelijk overleg (30196, E)

8.Rondvraag


Korte aantekeningen