34.730 A

Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2017 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het Infrastructuurfonds. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2017.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 6 juli 2017 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2017

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

7