Dinsdag 27 juni 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 9 juni 2017 in reactie op brieven van 24 juni 2016 en 6 februari 2017 inzake convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AC)

Inbreng nader schriftelijk overleg

6.Technische briefing toekomstige ontwikkelingen landbouw - veeteelt c.a.

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen