Dinsdag 10 oktober 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 21 augustus 2017 in reactie op brief van 4 juli 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AD)

Bespreking

5.Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018

Brief - met bijlage - van de minister van Financiƫn van 29 september 2017 (CXXI, H)

6.Technische briefing toekomstige ontwikkelingen mestbeleid c.a. en luchtkwaliteit rondom veehouderijen

Verslag schriftelijk overleg (33037 / 34532 / 28973, E)

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen