Dinsdag 3 oktober 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Evaluatie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 29 augustus 2017 (27858, A)

Inbreng schriftelijk overleg

7.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen