28.777, F

Motie-Pastoor (CDA) c.s. inzake de verbetering van de dienstverlening aan huurders in gemeenten (EK 28.777, F)In deze motie wordt de regering verzocht er op toe te zien dat gemeenten voorzieningen treffen voor de dienstverlening aan huurders (huursubsidie-informatiepunten), zoals bedoeld in artikel 30c van dit wetsvoorstel.Kerngegevens

nummer 28.777, F
ingediend 20 januari 2004
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 27 januari 2004 ingetrokken naar aanleiding van de brief van de minister van VROM van 26 januari 2004 (EK 28.777, G).
indiener(s) J.J.L. Pastoor
mede ondertekend door W.W.J. van Dalen-Schiphorst
J.J.M. van der Lans
M.C. Meindertsma
A.A.G.M. van Raak
dossier(s) Introductie nieuwe procedure aanvraag huursubsidie (28.777)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijzonderheden

  • brief minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 januari 2004 inzake de Motie-Pastoor (EK 28.777, G)
  • brief minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 februari 2004 met de toegezegde landkaart met Huursubsidie InformatiePunten (HIP's) (EK 28.777, H)