33.750 VI, M

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de ratificatie van drie protocollenIn deze motie wordt de regering verzocht om haast te maken met de ratificatie van drie protocollen, en de Kamer te informeren over het tijdpad waarin de voorstellen tot ratificatie aan het parlement zullen worden aangeboden.Kerngegevens

nummer 33.750 VI, M
ingediend 11 maart 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 18 maart 2014 aangenomen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, PvdA, SP, GroenLinks en CDA stemden voor.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
H. Franken (CDA)
R.F. Ruers (SP)
W.J. Witteveen
dossier(s) Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (33.750 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)

Bijzonderheden

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 17 juni 2014 de stand van zaken rond de tijdens het debat over de "staat van de rechtsstaat" ingediende moties en de door de bewindspersonen gedane toezeggingen T01900, T01902, T01903, T01904 en T01905 besproken.

De commissie heeft bij brief van 7 april 2015 bij de minister van Buitenlandse Zaken nogmaals geïnformeerd naar de stand van zaken van de uitvoering van deze motie en toezegging T02051 over toezending brief inzake rapportage over de stand van zaken van deze ratificaties. De commissie heeft in het kader van toezegging T02051 bij brief van 10 juli 2015 de minister van Buitenlandse Zaken enige aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Strik c.s. (EK 34.000 VI, AF).