34.189, E

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat er meer helderheid is over de vorm en de kosten van het projectIn deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel aan te houden totdat meer helderheid is over de finale vorm en kosten van het project.Kerngegevens

nummer 34.189, E
ingediend 24 november 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
M.J.M. Kox (SP)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (34.189)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)