34.287, G

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over het uitvoeren van een onafhankelijke kwaliteitstoetsing door de commissie MERIn deze motie wordt de regering verzocht, in het geval van complexer projecten, jaarlijks te volgen hoe vaak en in welke gevallen een onafhankelijke toets door de Commissie mer plaatsvindt en de Kamer hierover te rapporteren. Verzoekt de regering daarnaast over 2 jaar een evaluatie te doen van de effecten van het niet langer verplicht stellen van een onafhankelijke kwaliteitstoetsing door de Commissie mer in het geval van complexe projecten.Kerngegevens

nummer 34.287, G
ingediend 17 januari 2017
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 24 januari 2017.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door M.P. Meijer (SP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Implementatie herziening mer-richtlijn (34.287)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)