34.929, G

Motie-Nooren (PvdA) c.s. over het voorkomen dat mensen vanuit financiële motieven afzien van noodzakelijke zorgIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken met welke alternatieven voor de eigen betalingen binnen de Zorgverzekeringswet het stelsel zo vormgegeven kan worden dat voorkomen wordt dat mensen vanuit financiële motieven afzien van noodzakelijke zorg.Kerngegevens

nummer 34.929, G
ingediend 11 september 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 25 september 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) J.E.A.M. Nooren (PvdA)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H.M. Don (SP)
M.C.T. Fiers (PvdA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
dossier(s) Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34.929)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)