35.106 (R2115)

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheidDit wetsvoorstel wijzigt de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid naar aanleiding van de evaluatie van de Onderzoeksraad voor veiligheid in 2013 (TK 32.008 (R1883), nr. 2 met bijlage). De aanbevelingen uit de evaluatie hebben betrekking op het verbeteren van de transparantie van het onderzoeksproces door de Raad en het bevorderen van de doelmatigheid.

Met dit voorstel kunnen alle buitengewone leden (ook ongevraagd) aan alle vergaderingen van de Onderzoeksraad deelnemen. De benoemingstermijn van de leden wordt verlengd van 4 naar 6 jaar. Alle functies binnen de raad en het bureau worden aangemerkt als vertrouwensfuncties. De reactietermijnen op de aanbevelingen worden aangepast aan Europese regelgeving. Een aantal wijzigingen zijn het gevolg van de departementale herindeling waardoor de verantwoordelijkheid voor de Onderzoeksraad overgaat van de minister van BZK naar de minister van Justitie en Veiligheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 3 maart 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen artikel I, onderdeel A, sub 1 te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV wordt daarbij aantekening verleend wat betreft artikel I, onderdeel A, sub 1.

De commissie voor J&V heeft de brief van de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) over de uitkomst van de heroverweging taakuitbreiding naar openbare orde-voorvallen van de Onderzoeksraad (EK, E) betrokken bij de behandeling van dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

10 december 2018

titel

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten