35.137

Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzenMet dit wetsvoorstel wordt Duitsland vervangen door Noorwegen als referentieland voor het vaststellen van de maximumprijzen van geneesmiddelen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp).

De doelstelling van de Wgp is niet het nastreven van het laagst mogelijke prijsniveau van de geneesmiddelen, maar het waarborgen voor de patiënt van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg door het prijsniveau van geneesmiddelen dichter bij het Europees gemiddelde te brengen.

De uitgangspunten en de werking van het systeem voor het vaststellen van maximumprijzen worden niet gewijzigd. Er zal een separaat wetgevingstraject worden gestart waarin andere wijzigingen van de Wgp worden opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 2 juli 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 december 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 februari 2019

titel

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten