35.200 XVII

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2018 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2018.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 3) is op 4 juli 2019 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 september 2019 als hamerstuk afgedaan en de betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

15 mei 2019

titel

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

16