35.200 IV

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2018 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begrotingen van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2018.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 3) is op 4 juli 2019 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 september 2019 als hamerstuk afgedaan en de betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

15 mei 2019

titel

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

20