Interparlementair Koninkrijksoverleg afgeslotenVan dinsdag 25 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019 heeft in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaatsgevonden. Delegaties van de Staten-Generaal – de Eerste en de Tweede Kamer - en van de Staten van Aruba en Curaçao vergaderden onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Jan Paternotte, over belangrijke thema's die alle landen van het Koninkrijk aangaan.

De centrale thema’s dit keer waren onder meer: de gevolgen van de situatie in Venezuela, de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) en de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk in vergelijkend perspectief. De delegatie van Sint Maarten moest noodgedwongen verstek laten gaan vanwege de begrotingsbehandeling in eigen land.

Het IPKO vindt eens per half jaar plaats, in de regel in januari in een van de Caribische landen van het Koninkrijk en in mei/juni in Den Haag. Tijdens het halfjaarlijkse IPKO-overleg wisselen de parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten informatie uit over actuele thema’s die de landen van het Koninkrijk aangaan. Voor de Eerste Kamer namen dit maal aan het IPKO deel: Paul Rosenmöller (GroenLinks), voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, Jeroen de Vries (FVD), ondervoorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, Toine Beukering (FVD) , Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Eric van der Burg (VVD), Joop Atsma (CDA), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Boris Dittrich (D66) Jeroen Recourt (PvdA), Alexander van Hattem (PVV), Arda Gerkens (SP), Peter Ester (ChristenUnie), Peter Schalk (SGP) en Gerben Gerbrandy (OSF).

Dinsdag 25 juni werd het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) geopend in de Eerste Kamer. De tijdelijk Voorzitter van de Eerste Kamer,  Joris Backer,  heette bij die gelegenheid de delegatieleden welkom. Vervolgens spraken de Statenvoorzitters van Aruba, Juan Thijsen, en van Curaçao, William Millerson. Aansluitend ontving Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de delegatieleden op Paleis Noordeinde. De middag werd benut voor een diepere gedachtewisseling over de Venezolaanse crisis.

De gesprekken woensdag  26 juni stonden in het teken van de Sustainable Development Goals, onder meer aan de hand van een presentatie van de SDG-coördinator bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, de heer Rietveld. In de middag bogen de delegatieleden zich over de staatkundige verhoudingen in vergelijkend perspectief. De hoogleraren prof. dr. Gerhard Hoogers, prof. dr. Ernst Hirsch Ballin en prof. dr. Gert Oostindie verzorgden (co-)referaten over de staatkundige verhoudingen, waarbij zij verbanden legden naar de staatkundige inrichting  van Frankrijk, Groot-Brittannië en Denemarken.

De delegaties  legden donderdag 27 juni twee  werkbezoeken  af. Rotterdam The Hague Airport werd bezocht in het kader van doorontwikkeling van vliegvelden en het veiligheidsbeleid. In Rotterdam-Zuid namen de delegaties kennis van de wijze waarop wordt ingezet op wijkontwikkeling aan de hand van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NRPZ).

Het interparlementair overleg eindigde vrijdagmiddag 28 juni 2019 met het vaststellen en ondertekenen van de afsprakenlijst (EK, Y). De voorzitters  van de drie  delegaties gaven  vervolgens een gezamenlijke persconferentie.


Deel dit item: