35.259

Uitvoering wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal StrafhofDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van artikel 8 van het Statuut van Rome ( Trb. 2018, 74PDF-document en Trb. 2018, 200PDF-document) in de Wet internationale misdrijven (Wim).

Met dit voorstel wordt het gebruik een aantal wapens aangemerkt als oorlogsmisdrijven.

Het gaat om het gebruik van:

  • (micro)biologische of toxine wapens,
  • wapens die beogen te verwonden door fragmenten die in het lichaam niet door röntgenstraling kunnen worden ontdekt, en
  • laserwapens die zijn ontworpen om als voornaamste of bijkomende gevechtsfunctie blijvende blindheid te veroorzaken.

De goedkeuring van de op 14 december 2017 aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome is geregeld in wetsvoorstel 35.258 (R2130)

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 3 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2019

titel

Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten