35.395

Elektronische ondertekening volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten kadasterDit wetsvoorstel voegt aan de Kadasterwet de mogelijkheid toe om volledig geautomatiseerd aangemaakte berichten elektronisch te ondertekenen. In samenwerking met het notariaat worden elektronische aanleveringen voor inschrijvingen in de registers van het Kadaster 24 uur per dag verwerkt. Het gaat om gemiddeld 16.000 berichten per dag. Hiermee wil de regering zorgen dat op een snelle, goedkope, maar vooral ook betrouwbare wijze berichten aangemaakt, ondertekend en verzonden worden.

Met dit voorstel maakt het Kadaster, voor de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte documenten, gebruik van een gekwalificeerd elektronisch zegel. Dit is in overeenstemming met de Europese eIDAS-verordening (nr. 910/2014PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, nr. 2) op 28 mei 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 februari 2020

titel

Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel I terug tot en met 26 september 2019.


Documenten