35.300 VI, U

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraakIn deze motie wordt de Algemene Rekenkamer verzocht in vervolg op hun eerdere bevindingen, een onderzoek te doen en advies te geven hoe de onafhankelijkheid van de rechtspraak beter kan worden geborgd in de begrotingssystematiek.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, U
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en VVD stemden tegen.
indiener(s) G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
J.P. Backer (D66)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
J. Recourt (PvdA)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissie heeft op 11 mei 2021 gesproken met de president van de Algemene Rekenkamer over de financiering van de Rechtspraak.

Het lid Veldhoen (GroenLinks) geeft een terugkoppeling inzake het gesprek met de Algemene Rekenkamer over de uitvoering van deze motie.

De leden Veldhoen (GroenLinks), Backer (D66), Bikker (ChristenUnie) en Baay-Timmerman (50PLUS) gaan in gesprek met de Algemene Rekenkamer over verdere uitvoering van deze motie.

Op 3 september 2020 heeft de Kamer een brief ontvangen van de Algemene Rekenkamer (35.300 VI AY)

De Voorzitter van de Eerste kamer heeft de Algemene Rekenkamer bij brief van 12 mei 2020 gevraagd of de Algemene Rekenkamer gehoor wenst te geven aan het verzoek zoals verwoord in deze motie (EK 35.300 VI, AF).

Het lid Veldhoen (GroenLinks) heeft op 23 juni 2020 de griffie verzocht navraag te doen bij de Algemene Rekenkamer naar de status van de uitvoering van deze motie.Uitvoering