35.300 VI, Y

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het slavernijverledenIn deze motie wordt de regering verzocht om na te gaan of er reden bestaat om — net zoals in Frankrijk — bij wet de slavernij en de slavenhandel die in het verleden heeft plaatsgevonden als een misdaad tegen de menselijkheid aan te merken, en om na te gaan of in diezelfde wet de oprichting en instandhouding van een Nationaal Monument Slavernijverleden, een Kenniscentrum Slavernijverleden en een Slavernijmuseum dient te worden gegarandeerd, en daarover uiterlijk binnen twee maanden aan de Kamer te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, Y
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 11 juli 2023 vervallen op basis van artikel V van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. Op 10 maart 2020 aangehouden, nader aangehouden op 11 april 2023 (eerder aangehouden op 30 juni 2020, 6 juli 2021 en 17 mei 2022)
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
R.A. Janssen (SP)
J. Recourt (PvdA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben op 18 april 2023 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken, van 12 januari 2023 (EK 36.284, A) over de kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden 'Ketenen van het verleden' (EK 35.300 VI, BM met bijlage).

De commissies wensen de voortgangsbrief over de uitwerking van de kabinetsreactie en een uitwerking van het fonds en het toezicht die in het voorjaar aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd, ook te ontvangen.

De Eerste Kamercommissies voor J&V, KOREL en BiZa/AZ hadden op 13 juli 2021 de behandeling van de brief van de minister van BZK ter aanbieding van het Rapport van Bevindingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden overgedragen aan de Commissie BiZa/AZ.

De Commissie BiZa/AZ had op 14 september 2021 besloten de kabinetsappreciatie af te wachten en de brief van de minister van BZK opnieuw te agenderen wanneer de appreciatie is ontvangen.

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft de brief van de minister van BZK over een wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden (EK, BJ) op 11 mei 2021 voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor J&V heeft het verslag van een schriftelijk overleg van 24 augustus 2020 met de minister voor BZK over de motie-Nicolaï c.s. over het slavernijverleden (EK, AU) op 8 september 2020 voor kennisgeving aangenomen.

Het lid Nicolaï heeft de motie op 30 juni 2020 na ontvangst van een brief over de uitvoering van de motie (EK, AO) nader aangehouden.

De commissie voor J&V heeft op 14 april 2020 de brief van de minister van BZK met de appreciatie over de Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het slavernijverleden (35.300 VI, Y) (EK, AB) besproken.

Naar aanleiding van de brief van 10 april 2020 (EK, AB) houdt het lid Nicolaï de motie langer aan.

De motie is in eerste instantie op 10 maart 2020 aangehouden voor 4 weken.Uitvoering