35.450 IV

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2020.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK nr. 1) is op 2 juli 2020 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.


Documenten

7