Wet versterken positie mbo-studenten aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstuk afgedaan. De PVV-fractie is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel

is na een kort debat met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane zonder stemming aangenomen.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en PvdD.

Tegen: PVV, CDA en ChristenUnie.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, Fractie-Otten, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP en FVD.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De

is nader aangehouden.

De Kamer heeft met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorstel

en de

Tijdens dit debat werd de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 7 juli 2020.Deel dit item: