35.650 XV

Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 17 december 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 januari 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.


Documenten