Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer (aanvang)
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Ganzevoort (GroenLinks)12
2. Kox (SP)20
3. Baay-Timmerman (50PLUS)10
4. Otten (Fractie-Otten)20
5. Nicolaï (PvdD)10
6. Van Hattem (PVV)15
7. Verkerk (ChristenUnie)15
8. Dittrich (D66)15
9. Schalk (SGP)10
10. Koole (PvdA)20
11. Meijer (VVD)15
12. Doornhof (CDA)15
13. Frentrop (FVD)15
14. Van der Linden (Fractie-Van Pareren)15
totaal: 207 minuten

Initiatiefnemer en bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
1. Van Raak
2. Ollongren (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)