35.660

Initiatiefvoorstel-Ellemeet en Tielen Invloed van zorgverlenersDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De initiatiefnemer heeft bij brief van 21 januari 2021 (TK, 8) medegedeeld, dat gelet op het vertrek van het lid Aukje de Vries uit de Tweede Kamer, het voorstel voortaan mede wordt verdedigd door het lid Tielen.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 22 april 2021 (TK, 4) medegedeeld dat, gelet op het vertrek van het lid Veldman uit de Tweede Kamer, het voorstel voortaan mede wordt verdedigd door het lid Aukje de Vries.


Kerngegevens

ingediend

4 december 2020

titel

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten