Dinsdag 9 februari 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 5 februari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35712, A

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake verlenging voedselhulp Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk

Bespreking brief inzake verlenging voedselhulp Aruba, Curaçao en Sint Maarten

3.
35570 IV, G

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake verslag werkbezoek Bonaire, Aruba en Sint Maarten; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Bespreking brief inzake verslag werkbezoek Bonaire, Aruba en Sint Maarten (3 - 7 januari 2021)

4.
35570 IV, H

Brief van de staatssecretaris van VWS inzake update vragen van de stand van zaken m.b.t. covid-19 op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba en Sint- Eustatius; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Bespreking brief inzake een update van de stand van zaken m.b.t. covid-19 op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen