Moties ingediend bij het debat over wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering op 2 en 9 maart 2021Na stemming bij zitten en opstaan op 9 maart 2021 verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor

Na stemming bij zitten en opstaan op 9 maart 2021 verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en PVV stemden voor

Ingetrokken op 2 maart 2021.

Na stemming bij zitten en opstaan op 16 maart 2021 verworpen. SGP, FVD, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan op 9 maart 2021 aangenomen. FVD, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan op 16 maart 2021 verworpen. SGP, FVD, GroenLinks, SP, PvdA en PvdD stemden voor.