Dinsdag 16 maart 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35526 / 25295, AN (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Stand van zakenbrief covid-19 van 8 maart 2021

Bespreking

5.
35526 / 25295, AM (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Stand van zakenbrief covid-19 van 23 februari 2021

Inbreng schriftelijk overleg

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen