35.793

Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch NederlandIn deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2021 (35.570 IV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Een eerdere ISB (35.712) bevatte ook al correcties van de Koninkrijksrelaties-begroting voor 2021.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 1) is op 12 mei 2021 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2021.


Documenten

8