Dinsdag 11 mei 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35526 / 25295, AU (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO en EZK/LNV)

Regeling van 20 april 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 1 uit het openingsplan en de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het verlengen van de grondslag voor het instellen van een avondklok op Bonaire en het doorvoeren van enkele andere wijzigingen (35 p.)

Bespreking nagehangen ministeriële regeling

9.
35526 / 35695, AT (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS naar aanleiding van de brieven over de verplichte negatieve testverklaring voor het internationaal openbaar personenvervoer per bus en trein en voor lucht- en scheepvaart; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Bespreking verslag schriftelijk overleg

13.
35526, BA (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de staatssecretaris van BZK over testvoorziening in de Nederlandse grensregio met Duitsland; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Bespreking

15.
Rondvraag


Korte aantekeningen