Dinsdag 18 mei 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:40 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Uitnodiging digitale IPC Rural Development, Agriculture and Territorial Cohesion - 16 juni 2021

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen