35.829

Goedkeuring Bijzondere Overeenkomst veiligheidsvraagstukken treinen via de KanaaltunnelDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst met Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk (VK) over veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding, het Vierlandenverdrag inzake de veiligheidscontroles ( Trb. 2020, 68PDF-document). Het Vierlandenverdrag regelt de beveiliging van de treinen die door de Kanaaltunnel rijden. Het bevat een algemene verplichting tot wederzijdse hulp en samenwerking ten aanzien van de veiligheid van de treinen die door de Kanaaltunnel rijden en specificeert een aantal specifieke taken en plichten.

Sinds 2018 voert Eurostar personenvervoerdiensten per spoor uit tussen Nederland en Londen en omgekeerd. Bij de dienst Londen–Nederland is het een directe dienst, waarbij de grens- en beveiligingscontroles voor het vertrek van de trein in Londen worden uitgevoerd. Bij de dienst Nederland–Londen moesten de reizigers uit Nederland in Brussel-Zuid uitstappen voor het ondergaan van de benodigde grens- en beveiligingscontroles.

Op basis van het Vierlandenverdrag worden de beveiligingscontroles in Nederland uitgevoerd. Het gaat daarbij zowel om beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op de passagiers die instappen op Amsterdam CS en Rotterdam CS, als om beveiligingsmaatregelen bij Watergraafsmeer waar de Eurostar-treinen worden opgesteld.

Tegelijkertijd met dit wetsvoorstel is een voorstel ingediend ter goedkeuring van het Vierlanden- en het bilaterale verdrag inzake de veiligheidscontroles (35.828). De drie verdragen vormen het internationale juridische raamwerk dat nodig is voor de realisatie van de directe treinverbinding tussen Nederland en het VK.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 23 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 mei 2021

titel

Goedkeuring van de op 7 juli 2020 te Brussel tot stand gekomen Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding (Trb. 2020, 68)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten