35.828

Goedkeuring en uitvoering Overeenkomst grenscontroles op het treinverkeer via de KanaaltunnelDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring en de uitvoering van de gewijzigde overeenkomst met Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk (VK) over de vaste kanaalverbinding tussen België en het VK, het Vierlandenverdrag inzake de grenscontroles ( Trb. 2020, 67PDF-document, Trb. 2020, 107PDF-document en een rectificatie in Trb. 2020, 128PDF-document) en de Bijzondere Overeenkomst met het VK met betrekking tot grenscontroles op het treinverkeer tussen Nederland en het VK, via de vaste kanaalverbinding, het bilaterale verdrag inzake de grenscontroles ( Trb. 2021, 62PDF-document).

Sinds 2018 voert Eurostar personenvervoerdiensten per spoor uit tussen Nederland en Londen en omgekeerd. Bij de dienst Londen–Nederland is het een directe dienst, waarbij de grens- en beveiligingscontroles voor het vertrek van de trein in Londen worden uitgevoerd. Bij de dienst Nederland–Londen moesten de reizigers uit Nederland in Brussel-Zuid uitstappen voor het ondergaan van de benodigde grens- en beveiligingscontroles.

Het Vierlandenverdrag regelt de grenscontroles, die voor wat betreft Nederland op de stations Amsterdam CS en Rotterdam CS zullen worden uitgevoerd door achtereenvolgens de Nederlandse en de Britse grenswachters en bevat bepalingen die betrekking hebben op de strafrechtelijke jurisdictie, de samenwerking op het gebied van politie en justitie, de uitwisseling van informatie en de rechtspositie van de nationale ambtenaren die zich aan boord van deze internationale treinen kunnen bevinden.

Het bilaterale verdrag met het VK regelt de machtiging om op elkaars grondgebied grenscontroles uit te voeren en bepalingen die betrekking hebben op de samenwerking tussen de Britse en de Nederlandse autoriteiten, de uitwisseling van informatie, de verdeling van de kosten en de rechtspositie van de Britse grenswachters in Nederland.

Tegelijkertijd met dit wetsvoorstel is een voorstel ingediend ter goedkeuring van het Vierlandenverdrag inzake de veiligheidscontroles (35.829). De drie verdragen vormen het internationale juridische raamwerk dat nodig is voor de realisatie van de directe treinverbinding tussen Nederland en het VK.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 23 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 mei 2021

titel

Goedkeuring en uitvoering van de op 7 juli 2020 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993 (Trb. 2020, 67, Trb. 2020, 107 en Trb. 2020, 128);Goedkeuring en uitvoering van de op 10 juli 2020 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot grenscontroles op het treinverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding (Trb. 2020, 69 en Trb. 2021, 62)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten