Dinsdag 8 juni 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

5.
35526 / 25295, BK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regelingen van 28 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer, het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen en in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

Inbreng schriftelijk overleg

6.
T03019 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (35.526)

Vaststelling conceptbrieven

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen