Dinsdag 8 juni 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.
35570 IV / 34269, O

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Besluitvorming Rijksministerraad 28 mei 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen